Styrenettverket i Vestfold

Arrangementer

Tirsdag 5. november 2019

 

For påmelding trykk her

Les mer

Tirsdag 24. september 2019

For påmelding trykk her

Les mer

Onsdag 6. mars 2019

For påmelding, trykk her

Les mer

Onsdag 23. januar 2019

Påmelding klikk her

Les mer

Tirsdag 6. november 2018

Påmelding, klikk her

Les mer

Tirsdag 18. september 2018

For påmelding klikk her

Les mer

Tirsdag 17. april 2018

    Påmelding - klikk her!

Les mer

Tirsdag 6. februar 2018

For påmelding trykk her

Les mer

Tirsdag 7. november 2017

Klikk her for påmelding

Les mer

Tirsdag 19. september 2017

Les mer

Tirsdag 25. april 2017

Les mer

Tirsdag 7. februar 2017

Les mer

Onsdag 2. november 2016

Les mer

Onsdag 7. september 2016

Kvinner og teknologi

Trykk her for påmelding

Les mer

Onsdag 27. april 2016

Omstilling - Hvordan styre bedriften i urolige tider?


Styrets rolle og ansvar i omstillingsprosesser.
Erik Aasmundtveit er partner i Skagerak Consulting og jobber med HR, organisasjonsutvikling, lederutvikling, strategiprosesser og rekruttering. 


Hvilke grep kan styret ta for å jobbe strategisk og tenke langsiktig når vi ikke vet hvordan verden ser ut neste år?

Tom R. Gogstad er partner i Skagerak Consulting og jobber med rådgivning innen forretningsutvikling, strategi, markedsføring og rekruttering.  

4Human - fra hullkort til skytjenester
Bjørnar T Andersen har vært adm.dir i 4Human (tidl AD Gruppen) siden 2012 og har ledet selskapet, som nylig skiftet navn gjennom en stor omstilling.

Les mer

Tirsdag 5. april 2016

Årsmøte i Styrenettverket i Vestfold avholdt.

Lasse Jensen ble valgt som som leder i foreningen, og

Jørn Kåre Reiersgård ble valgt som nestleder og kasserer.

Les mer

Tirsdag 9. februar 2016

Styrets rolle ved kjøp og salg av virksomhet. I Vestfold skjer det årlig en rekke transaksjoner hvor selskaper blir kjøpt og solgt. Noen selskaper blir kjøpt opp fra utenlandske konkurrenter. Andre selskaper kjøper konkurrenten i Norge. Ikke sjelden medfører også generasjonsskifter salg av virksomhet. Kjenner du som styremedlem til hvilken rolle og krav som settes til deg som styremedlem?


Trykk her for påmelding.

Les mer

Mandag 31. august 2015

Vestfolds næringsliv består hovedsakelig av SMB bedrifter med få og dominerende eiere. Hvilke spesielle behov og utfordringer setter dette for styrearbeidet?

v/ Trond Crame, CO partners Tønsberg

Mange selskaper ønsker en profesjonell investor. Hvordan bør selskap/ styre arbeide for å få dette til, og hvilke krav og forventninger setter investoren til sittende styre

v/ Svein Erik Olesen, director i Deloitte Advisory

 

                       TRYKK HER FOR PÅMELDING! (arrangementet er gratis)

 

Les mer

Tirsdag 24. mars 2015

Hvordan styret kan skape inspirasjon til helhetlig performance management - hva skal styret etterspørre og stimulere? 

v/ Lars Myren

 

Hvordan kan styret skape profesjonelle og konkurransdyktig forutsetninger for de som skal implementere strategiske mål i virksomheten?

v/ Efwa Hagstrøm

 

                  

Les mer

Tirsdag 10. februar 2015


Hvorfor tenker, beslutter og handler ikke alle som deg i styrerommet?

v/Liv T Vadum, www.vadum.no

 

Styrets ansvar for resultater.

v/Vidar Top, Forsker, partner Vitalsmarts

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING.

 

Les mer

Tirsdag 25. november 2014

Styrets oppfølging i praksis


Gunnar Dahl er partner i DHT Corporate Services AS. Han er statsautorisert revisor, siviløkonom MBA fra NHH.

Hvordan kan styret enkelt følge med i den økonomiske utviklingen i selskapet? Typiske feilkilder i regnskapet. Hva er krav til forsvarlig egenkapital og likviditet? Relevante finansielle og driftsoperative nøkkeltall. Kontantstrømanalyse og likviditetsoppfølging.

For påmelding, trykk her

Les mer

Tirsdag 14. oktober 2014

Styrets utfordringer og ansvar i organisasjoner der det kan være motstridende målsettinger.

Ronny Strømnes, styrekonsulent i styreforeningen.no har et innlegg om "Styrets ansvar og roller"

Sverre Gotaas, Direktør for forretningsutvikling i Kongsberg Gruppen har et innlegg med "Eksempler og styrearbeid i organisasjoner med offentlig eierskap"

Les mer

Mandag 26. mai 2014

Årsmøtet i Styrenettverket i Vestfold

Les mer

Tirsdag 7. februar 2012

Korrupsjon eller lovlig kundepleie
– hvor går grensen?

De siste årenes store korrupsjonsskandaler har vært en vekker både for store og små virksomheter. Det er ikke mange årene siden det var helt vanlig å ta med seg kundene på sportsarrangement i utlandet eller spandere en bedre middag på en god samarbeid. I dag er reglene skjerpet og mange er redde for konsekvensene ved å tråkke over. Kundepleie er fullt lovlig - men hvor går grensen for hva som er lov.

Dette er temaet advokat Tor Erik Heggøy, vil belyse i det kommende nettverksmøtet.

For påmelding: Trykk her

Les mer

Onsdag 2. november 2011

Bortfall av revisjonsplikten - hvilke konsekvenser får dette for din bedrift

Bortfall av revisjonsplikten har gjort det enklere og billigere å driver mindre aksjeselskap, men det kan også føre til en del negative konsekvenser både for bedriftene selv og for deres omgivelser. Hvilke vurderinger bør et styre gjøre hvis selskapet vurderer å kutte ut revisjon? Hvordan bør man som leverandør forholde seg til selskap uten revisor? Hvordan tenker bankene?

Dette er noen av temaene som vil bli belyst i dette styrenettverksmøtet.

For påmelding, trykk her

Les mer

Tirsdag 30. august 2011

Hvordan takle vanskelige nedbemanningsprosesser

I forbindelse med dette nettverkstreffet vil Ole Vinje komme å fortelle hva Komplett ASA gjorde da de måtte gå til nedskjæringer og omorganisering på grunn av finanskrisen.

I tillegg vil advokat Heidi Aas Larsen fra Tenden ANS gi en kort innføring i hvordan man kan gjennomføre nedbemanning på en riktig og smart måte.

 

For påmelding trykk her

Les mer

Tirsdag 29. mars 2011

Styret – en aktiv samarbeidspartner eller en organisatorisk nødvendighet?

For påmelding - trykk her

Les mer

Mandag 7. februar 2011

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
- granskning og styrets rolle og ansvar

For påmelding - trykk her

Les mer

Onsdag 3. november 2010

NYSKAPNING OG INNOVASJON

2 SPENNENDE FOREDRAG:

Fra idé til suksess – hvordan legge til rette for nyskapning i bedriften
Hvordan kan Innovasjon Norge bidra i nyskapningsprosessen

For påmelding - trykk her

Les mer

Tirsdag 14. september 2010

 

"Profesjonelle investorer – nye muligheter eller begrenset handlefrihet ?" og "Utfordringer med eksterne investorer i styret”

Les mer

Torsdag 15. april 2010

"Beklage, benekte eller bortforklare?”

Kommunikasjonsstrategi i krisetider.

Styrets håndtering av kriser i bedrifter.

Delta på spennende nettverkstreff med

Jeanne Tjomsland og Arthur Olafsen

Les mer

Onsdag 20. januar 2010

"Uten lønnsomhet - ingen fremtid"

Foredrag av Bengt Sturesson, styreleder Komplett ASA og påfølgende diskusjon

For påmelding trykk her.

Les mer

Tirsdag 17. november 2009

Invitasjon til simulert styremøte

Vi har gleden av å få Eldbjørg G. Standal, Studierektor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI, til å fasilitere et simulert styremøte. Det var stor interesse for dette da vi loddet stemningen ved siste arrangement og alle har nå mulighet til å få prøve seg som styremedlemmer i et tilrettelagt case. Tilsvarende opplegg har vært gjennomført på Styrefaglig møteplass med god respons.

Les mer

Mandag 4. mai 2009

Tema "Hvordan håndtere styremedlemmer som ikke bidrar" og "7000 nye styremedlemmer i Vestfold før 2015"

Les mer

Torsdag 5. februar 2009

Tema: Hvordan posisjonere seg som styrerepresentant? og Erstatningsansvar mot styret - hvordan unngå erstatningsansvar?

Les mer

Onsdag 5. november 2008

Styrerekruttering og styrelederrollen. Status styrerekruttering i Vestfold.

Les mer

Mandag 8. september 2008

Styrets utfordringer i utviklingsfasen av kapitalintensive bedrifter.

Les mer

Torsdag 17. april 2008

Advisory Board

Les mer

Torsdag 7. februar 2008

Nye krav til eierstyring og selskapsledelse. "Fra gutterommet til børsnotering", Eric Sandtrø, Komplett ASA

Les mer

Søndag 2. september 2007

"Styrearbeid i eierstyrte virksomheter! ", Thomas Holst, PWC ”Erfaringer med styrearbeid i en eierstyrt bedrift”, Geir Ellefsen, eier og byråsjef, Allegro AS

Les mer

Tirsdag 20. mars 2007

"Hvordan kan styret sikre seg et godt beslutningsgrunnlag?", Paul Bellamy, Daglig leder, Grant Thornton AS Styrerapportering i Steen & Strøm ASA, Jan Frode Engkrog, Konsernregnskapssjef, Steen & Strøm ASA

Les mer

Torsdag 25. januar 2007

Hvordan kan styret ha kontroll over en endringsprosess? v/ Espen Søntvedt, partner ID Capital Fra strategi i styrerommet – til forankring i organisasjonen v/ Sverre Gjessing, Administrerende Direktør, Fjorkraft AS

Les mer

Onsdag 16. mars 2005

"Blir man et bedre styremedlem om man tar eierposisjoner?", Didrik Schnitler. Styreansvar - hva innebærer det?, Bjørn Olav Johansen, Deloitte Wokrshop

Les mer

Onsdag 1. januar 0200

DOKUMENTER

Les mer

Les mer

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere