Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 5. februar 2009

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Vestfold Kunstmuseum Haugar, Tønsberg

Tema: Hvordan posisjonere seg som styrerepresentant? og Erstatningsansvar mot styret - hvordan unngå erstatningsansvar?

17.45 Registrering

18.00 Velkommen; v/Arild Neste, nettverksleder

18.10 Hvordan posisjonere seg som styrerepresentant
v/Elin Hurvenes, leder og initiativtaker til Styrefaglig Møteplass

18.45 Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.15 Erstatningsansvar mot styret - hvordan unngå erstatninsansvar?
v/ Advokat Pål Jensen, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

19.45 Oppsummering/debatt

20.00 Neste styrenettverkstreff

Påmelding innen mandag 26. januar 2009
på e-post til Line Langnes Johansen
Pris kr. 100,-, betales ved inngangen.


Arrangementet finner sted på Haugar i Tønsberg
www.haugar.com

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere