Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 17. november 2009

Tid: 17.30 – 20.30

Sted: Høgskolen i Vestfold

Invitasjon til simulert styremøte

Vi har gleden av å få Eldbjørg G. Standal, Studierektor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI, til å fasilitere et simulert styremøte. Det var stor interesse for dette da vi loddet stemningen ved siste arrangement og alle har nå mulighet til å få prøve seg som styremedlemmer i et tilrettelagt case. Tilsvarende opplegg har vært gjennomført på Styrefaglig møteplass med god respons.

Standal har jobbet med styrearbeid og holdt kurs i styrekompetanse i 10 år. Hun er behørig presentert i Siviløkonomenes tidsskrift Magma nr 3/2009 som tar for seg styrearbeid. Vi vedlegger artikkelen

17.30 Introduksjon til ”simulert styremøte” og presentasjon av fasilitator

v/Ingvild Dingstad

17.40 Simulert styremøte – første del

Fasilitator Eldbjørg G. Standal, Studierektor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

18.40 Nettverkspause

19.00 Endring av styresammensetning og diskusjon av sak 2

20.00 Plenum

Vi har en lav egenandel på kr. 290,- grunnet støtte fra Siviløkonomene i Vestfold.

For påmelding og betaling trykk her

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere