Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 20. januar 2010

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Tønsberg Blads lokaler

"Uten lønnsomhet - ingen fremtid"

Foredrag av Bengt Sturesson, styreleder Komplett ASA og påfølgende diskusjon

For påmelding trykk her.

17.45    Registrering

18.00      Velkommen

18.05      Presentasjonsrunde

18.15     "Uten lønnsomhet - ingen fremtid".

v/Bengt Thuresson, styreleder Komplett

Foredraget vil fokusere på hvorledes bedrifter kan forbedre sin lønnsomhet.

Det inkluderer eksempler fra norske selskaper som har internasjonal suksess.

Bengt Thuresson (55) har mer enn 30 års erfaring innen teknologibedrifter. Han har siden 1999 vært styreleder i Komplett. Thuresson har i 20 år vært tilknyttet TANDBERG hvor han var konsernsjef 1997-2001 og i dag er styremedlem.

18.45    Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.15     Tema diskusjon - grupper

19.45    Oppsummering/debatt

20.00    Neste styrenettverkstreff

 

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere