Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 14. september 2010

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Sandefjord, Framnesveien 7, Magasinet

 

"Profesjonelle investorer – nye muligheter eller begrenset handlefrihet ?" og "Utfordringer med eksterne investorer i styret”

17.45  Registrering

18.00  Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05  Presentasjonsrunde

18.15  "Profesjonelle investorer – nye muligheter eller begrenset handlefrihet ?" v/investeringsmanager Andrea Log, Maturo Kapital AS.

Foredraget vil fokusere på hvorledes styret bør opptre for å tiltrekke seg investorer og hvordan Maturo kapital AS utøver aktivt eierskap gjennom styreposisjoner.

Andrea Log har lang erfaring innen finansiering og investeringsvirksomhet, blant annet som Investment manager i SND Invest AS. Hun har en rekke styreverv innen IKT og industr , og sitter i dag i styret i Forberg International AS, SpiralTrans AB, BioTek AS og Green Business Norway AS.
Andrea har ingeniør- og økonomiutdannelse fra hhv. Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Vestfold.

18.45  Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.15  ”Utfordringer med eksterne investorer i styret”
             v/Adm. direktør Ulf Stephen Tudem, Effect Ships International AS

Ulf Tudem vil reflektere over utfordringene som følger med styremedlemmer fra investor siden når bedriften står overfor store teknologi løft som grunnlag for produktutvikling. Hvilken type investorer som er ønskelig og tilgjengelig vil også være en sentral del av refleksjonen. 

Effect Ships International AS utvikler helt nye skrogformer til det internasjonale markedet, så vel i fritidssegmentet, som militær- og sivil nyttetrafikk.

19.45  Oppsummering/debatt

20.00  Neste styrenettverkstreff

Trykk her for påmelding.

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere