Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 3. november 2010

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Midgaard Historiske Senter

NYSKAPNING OG INNOVASJON

2 SPENNENDE FOREDRAG:

Fra idé til suksess – hvordan legge til rette for nyskapning i bedriften
Hvordan kan Innovasjon Norge bidra i nyskapningsprosessen

For påmelding - trykk her

17.45 Registrering

18.00 Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05 Presentasjonsrunde

18.15 Fra idé til suksess – hvordan legge til rette for nyskapning i 
         bedriften. v/Dag Almar Hansen, Techni
         Hansen er grunnlegger av Techni AS, et av Vestfolds ledende 
         selskap innen produktutvikling og industridesign. Han vil blant
         annet snakke om:    

         - Styrets rolle som premissleverandør i forbindelse med 
           innovasjon og nytenkning
         - Hvilke utfordringer står norske bedrifter overfor når det 
           gjelder nyskapning
         - Hvordan få en ide til å bli en kommersiell suksess
         - Hvorfor er det noen som får det til og andre ikke
         - Hvor viktig er samarbeidsprosjekter og næringsklynger for 
           nyskapning
         - Samarbeid med høyskolemiljøer og andre faglige miljøer – 
           er det noe å hente
         - Konkrete råd til styrer/eiere for å fremme nyskapning og 
           ikke minst skape en kommersiell suksess

18.45 Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.15 Hvordan kan Innovasjon Norge bidra i nyskapningsprosessen
         v/Tore Ø Strømsodd, direktør Innovasjon Norge
         - Hvor søker man hjelp
         - Hvilke typer prosjekter får hjelp/hvilke får ikke
         - Hvordan kan styret/eierne legge til rette for å utvikle 
           prosjekter som kan få offentlig støtte
         - Konkrete råd til styrer/eiere for å fremme nyskapning og 
           ikke minst skape en kommersiell suksess

19.45 Styrenettverket i Vestfold – hvordan utnytte  nettverket

         Tom R. Gogstad og Arild Neste presenterer hvordan nettstedet 
         LinkedIn er tilrettelagt for Styrenettverket i Vestfold.

20.00 Neste styrenettverkstreff

For påmelding - trykk her

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere