Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 7. februar 2011

Tid: 17.45 – 20.00

Sted:

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
- granskning og styrets rolle og ansvar

For påmelding - trykk her

17.45  Registrering

18.00   Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05   Presentasjonsrunde

18.15   Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
- granskning og styrets rolle og ansvar
v/Knut Erik Friis, ansvarlig for granskingsenhetens tjenester innenfor Corporate Intelligence i PwC.
  Han har bakgrunn som operativ og strategisk analytiker fra Kriminalpolitisentralen og ledet Avsnitt for operativ analyse og metodeutvikling, arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser, nasjonal beredskap og krisehåndtering i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  
  
  Med følgende undertemaer:
• Trusselbildet: omfanget av økonomisk kriminalitet
• Internasjonal korrupsjonslovgivning og dens økende relevans for norske selskaper
• Robuste anti-korrupsjonssystemer: styrets rolle
• Red flags: indikatorer og kjennetegn på korrupsjon og bestikkelser
• Risikostyring i forhold til økonomisk kriminalitet
• Forsvarlig granskning: utviklingen av granskningsmetodikk
• Integrity Due Diligence: bakgrunnsundersøkelse av mulige samarbeidspartnere
19.00  Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.30  Plenumsdiskusjon

Innleder Morten Verlo og/eller Thor Dalhaug fra PwC

20.00  Neste styrenettverkstreff

For påmelding - trykk her.

 

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere