Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 29. mars 2011

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Høgskolen i Vestfold, Raveien 197, Borre

Styret – en aktiv samarbeidspartner eller en organisatorisk nødvendighet?

For påmelding - trykk her

17.45   Registrering

18.00   Velkommen,ved nettverksleder Arild Neste

18.05   Presentasjonsrunde

18.15   Styret - en aktiv samarbeidspartner eller en organisatorisk nødvendighet?

v/ Rolf Leistad, styreleder i NHO.
Leistad har en mangeårig erfaring som toppleder i flere selskaper, også børsnoterte. Han er et mye brukt styremedlem og innehar eller har hatt styreverv innen industri, handel og banknæringen.
Temaer i foredraget vil bl.a. være innen emnene:

  • Forutsetninger for styrearbeid i et fremtidsrettet selskap
  • Sammensetting av et profesjonelt styre
  • Styrearbeid og egenutvikling
  • Strategisk arbeid i et styre

19.00    Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.30    Styrets ulike roller - hva er viktigst ?

Styret i selskaper har i prinsipp tre ulike roller; organiserings-, strategi- og kontrolloppgaven. Er noen av disse oppgavene viktigere enn andre ?

Innledning til diskusjon ved Styrenettverket i Vestfold

20.00 Neste styrenettverkstreff - orientering

Påmelding innen 28. mars 2011 

For påmelding - trykk her

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

 • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
 • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
 • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere