Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 30. august 2011

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Sandefjord Motorhotell, Fokserødveien 21, Sandefjord

Hvordan takle vanskelige nedbemanningsprosesser

I forbindelse med dette nettverkstreffet vil Ole Vinje komme å fortelle hva Komplett ASA gjorde da de måtte gå til nedskjæringer og omorganisering på grunn av finanskrisen.

I tillegg vil advokat Heidi Aas Larsen fra Tenden ANS gi en kort innføring i hvordan man kan gjennomføre nedbemanning på en riktig og smart måte.

 

For påmelding trykk her

Nedbemanning kan være en stor utfordring både for store og små virksomheter. Når markedet faller må man mange ganger handle raskt og konsistent. I slike situasjoner er det viktig at man både av menneskelige og juridiske årsaker gjør de riktige tingene.

I forbindelse med dette nettverkstreffet vil Ole Vinje komme å fortelle hva Komplett ASA gjorde da de måtte gå til nedskjæringer og omorganisering på grunn av finanskrisen. I tillegg vil advokat Heidi Aas Larsen fra Tenden ANS gi en kort innføring i hvordan man kan gjennomføre nedbemanning på en riktig og smart måte.

Og som vanlig vil det bli god tid til mingling og nettverksbygging.

 

Last ned invitasjonen som ligger som vedlegg, for å se programmet.

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere