Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 2. november 2011

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: PwCs lokaler, Sjøparken, Larvik

Bortfall av revisjonsplikten - hvilke konsekvenser får dette for din bedrift

Bortfall av revisjonsplikten har gjort det enklere og billigere å driver mindre aksjeselskap, men det kan også føre til en del negative konsekvenser både for bedriftene selv og for deres omgivelser. Hvilke vurderinger bør et styre gjøre hvis selskapet vurderer å kutte ut revisjon? Hvordan bør man som leverandør forholde seg til selskap uten revisor? Hvordan tenker bankene?

Dette er noen av temaene som vil bli belyst i dette styrenettverksmøtet.

For påmelding, trykk her

Små selskaper har for inneværende år mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Styrene bør gjøre en vurdering av hvordan omgivelsene kommer til å reagere før man velger bort revisjon. Men hva bør man vurdere? Styrene i selskaper som selger til de minste selskapene bør innføre rettningslinjer for hvordan man skal forholde seg til selskaper uten revidert årsregnskap.

Disse temaene vil bli belyst av Morten Bast Ness, partner i PwC.

Etter dette vil banksjef Hans Jørgen Ormar, Handelsbanken Larvik fortelle om hvordan bankene tenker og hvilke konsekvenser det kan få å kutte ut revisjonen.              

Etter en enkel servering og mingling, vil Tore Karlsen, direktør i PwC snakke om verdikjedeoptimalisering.

For mer informasjon, se det vedlagte programmet.

For påmelding, trykk her

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere