Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 7. februar 2012

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Advokatfirmaet Tenden, Nedre Langgate 37, Tønsberg

Korrupsjon eller lovlig kundepleie
– hvor går grensen?

De siste årenes store korrupsjonsskandaler har vært en vekker både for store og små virksomheter. Det er ikke mange årene siden det var helt vanlig å ta med seg kundene på sportsarrangement i utlandet eller spandere en bedre middag på en god samarbeid. I dag er reglene skjerpet og mange er redde for konsekvensene ved å tråkke over. Kundepleie er fullt lovlig - men hvor går grensen for hva som er lov.

Dette er temaet advokat Tor Erik Heggøy, vil belyse i det kommende nettverksmøtet.

For påmelding: Trykk her

Veien fra lovlig kundepleie til straffbar korrupsjon kan være kort. Med formål om å bygge og vedlikeholde relasjoner som man håper å kunne dra nytte av senere kommersielt, utveksles gaver, middager og reiser arrangeres. En fremmer egne økonomiske interesser ved å påvirke andre gjennom å yte dem fordeler. Kundepleie er i utgangs-punktet fullt lovlig, og mange vil også hevde at det er en helt nødvendig del av det å drive forretning. Problemet er imidlertid at det å påvirke andre ved å yte dem fordeler også er det sentrale elementet i korrupsjon.

Advokat Tor Erik Heggøy, Advokatfirmaet Tenden ANS, vil gi en kort innføring i korrupsjonsregler og råd om hvorledes man bør innrette sin bedrift i forhold til det. Heggøy arbeider særlig innenfor offentlig rett, prosedyre/tvisteløsning, konkurs og gransking. Han bistår offentlige myndigheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner innen disse rettsområdene.

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere