Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 25. november 2014

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Styrets oppfølging i praksis


Gunnar Dahl er partner i DHT Corporate Services AS. Han er statsautorisert revisor, siviløkonom MBA fra NHH.

Hvordan kan styret enkelt følge med i den økonomiske utviklingen i selskapet? Typiske feilkilder i regnskapet. Hva er krav til forsvarlig egenkapital og likviditet? Relevante finansielle og driftsoperative nøkkeltall. Kontantstrømanalyse og likviditetsoppfølging.

For påmelding, trykk her

Dahl har bred erfaring fra rådgiving innen områdene eierstruktur, fusjoner/fisjoner, kjøp og salg av bedrifter, due diligence, finansiell strategi og styrearbeid. Dahl driver også omfattende kursvirksomhet innenfor de samme områder.17.45 Kom gjerne litt før, kaffen er klar

18.00 Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05 Presentasjonsrunde

18.15 Styrets oppfølging i praksis

19.15 Nettverkspause; mingling og enkel servering 

19.40 Oppsummering og plenumsdiskusjon

20.00 Neste styrenettverkstreff - orientering

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere