Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 10. februar 2015

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben


Hvorfor tenker, beslutter og handler ikke alle som deg i styrerommet?

v/Liv T Vadum, www.vadum.no

 

Styrets ansvar for resultater.

v/Vidar Top, Forsker, partner Vitalsmarts

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING.

 

Hvorfor tenker, beslutter og handler ikke alle som deg i styrerommet?

v/ Liv T Vadum, www.vadum.no

Liv har eksamener i coaching og mentoring fra Handelshøgskolen BI, og er sertifisert business- og lifecoach fra Manning Inspire i København (ICF-godkjent utdanning). I tillegg har jeg sertifisert spesialisering i Teamcoaching for nærlingslivet,Public Speaking og Stresscoaching.

Hun er utdannet adjunkt med bl.a. spesialpedagogikk, har videreutdanning i administrasjon og ledelse med fagene organisasjonspsykologi, prosjektledelse og personal-  og endringsledelse.

For at styret skal kunne fokusere på å optimalisere utviklingen av bedriften, må styremedlemmene være trygge på seg selv og sin rolle i styrearbeidet. Dette oppnås lettere dersom man har en forståelse for hva ulike personlighetstyper kan bidra med, hvordan de reagerer, kommuniserer og tar beslutninger. Få innblikk i Ennegrammet - et verktøy bl.a. CIA og Toyota bruker for styrearbeid og utvikling av bedriftens medarbeidere.

Styrets ansvar for resultater

v/ Vidar Top, Forsker, partner Vitalsmarts

Vidar har en Master i Influence Management og en Bachelor i Business Administration fra BI. Videre har han Cand Mag. I engelsk fra Høgskolen i Telemark.  Han har bred erfaring fra konsulentvirksomhet og salg. Han har blant annet vært  vært seniormanager i Ernst&Young, Daglig leder i One-on-One,  VP Sales & Marketing i EZ Systems, Sales Manager i Hands og Channel Manager i Oracle. Videre har han vært styreleder i IKT Grenland og Generalsekretær i Norsk styrenettverk. 

Vidar er nå forsker og partner i Vitalsmarts Norge, der han driver med forskning, fasilitering av ledere samt treningsprogrammer som fokuserer på gjennomføring.

Vidar vil presentere forskning som i to dimensjoner gir antydninger til hva et styre bør gjøre for å få resultater. Den første dimensjonen vektlegger årlig evaluering av styrets arbeid (anbefalt mot årets slutt, f eks 4. kvartal). I del to vil han fremheve viktigheten av at styret ikke lar behovet for kontroll overskygge kravene til leders strategiske ansvar (f eks vektlagt i 2. kvartal). Deltagere får kopi av en forskningsrapport som gir enkle verktøy for å sikre bedre resultater. 

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere