Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 24. mars 2015

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Hvordan styret kan skape inspirasjon til helhetlig performance management - hva skal styret etterspørre og stimulere? 

v/ Lars Myren

 

Hvordan kan styret skape profesjonelle og konkurransdyktig forutsetninger for de som skal implementere strategiske mål i virksomheten?

v/ Efwa Hagstrøm

 

                  

17.45 Kaffen er klar

18.00 Velkommen v/Styrenettverket i Vestfold

 

18.00 Presentasjonsrunde

18.15 Hvordan styret kan skape inspirasjon til helhetlig performance management - hva skal styret etterspørre og stimulere? v/ Lars Myren

Lars Myren er Chief Financial Officer i Eltel Sønnico, og eier/rådgiver i konsulentselskapet Praevians.

 

18.45 Nettverkspause; mingling og enkel servering 

 

19.15 Hvordan kan styret skape profesjonelle forutsetninger for de som skal gjennomføre strategiske mål i virksomheten? Hva er styrets rolle og ansvar? v/ Efwa Hagstrøm , www.powerpeople.no

 

20.00 Neste styrenettverkstreff - orientering

 

 

 

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere