Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 31. august 2015

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Vestfolds næringsliv består hovedsakelig av SMB bedrifter med få og dominerende eiere. Hvilke spesielle behov og utfordringer setter dette for styrearbeidet?

v/ Trond Crame, CO partners Tønsberg

Mange selskaper ønsker en profesjonell investor. Hvordan bør selskap/ styre arbeide for å få dette til, og hvilke krav og forventninger setter investoren til sittende styre

v/ Svein Erik Olesen, director i Deloitte Advisory

 

                       TRYKK HER FOR PÅMELDING! (arrangementet er gratis)

 

1. Vestfolds næringsliv består hovedsakelig av SMB bedrifter med få og dominerende eiere. Hvilke spesielle behov og utfordringer setter dette for styrearbeidet?

v/ Trond Crame, CO partners Tønsberg

 

Trond Crame er leder og partner i rådgivingsselskapet CO Partners i Tønsberg. Hans spesialfelt er rådgivning til eiere og styrer for SMB selskaper, i forhold til strategi, juss, økonomisk analyse, selskapsetablering. Han er rådgiver i forhold til strategi og gjennomføring av prosesser samt styrerutiner. Han har også erfaring som mentor for flere næringsdrivende.

 

Trond har vært eier og gründer i en rekke selskaper. Han har omfattende erfaring med styrearbeid.

 

-Hvem engasjerer eksterne styremedlemmer. 

-Hva forventer eierne av styret, og hva forventer det eksterne styremedlemmet

-Hva er styresaker. Viktigheten av referat og korrekt innkalling

-Finansiering, investor eller er det slik at en investor ikke er løsningen for selskapet

 

 

2. Mange selskaper ønsker en profesjonell investor. Hvordan bør selskap/ styre arbeide for å få dette til, og hvilke krav og forventninger setter investoren til sittende styre v/ Svein Erik Olesen, director i Deloitte Advisory

 

Svein Erik Olesen leder rådgivningsavdelingen til Deloitte i Vestfold og Telemark. Han har tidligere jobbet 8 år i som investeringsdirektør i ventureselskapet Maturo Kapital. Olesen har også bred styreerfaring fra flere selskaper.

 

Svein Erik har videre ledererfaring både fra privat og offentlig virksomhet. Han har blant annet vært innleid CFO/konserndirektør

økonomi i Bandak Group. Videre har han i en lenger periode vært innleid avdelingsdirektør i Bufetat.

 

-Hvordan bør selskapet / styret jobbe i forhold til eiers ønske om å tiltrekke seg en profesjonell investor?

-Krav en profesjonell investor setter til styret?

-Hvordan kan styret og eierne bedre forstå investors tanker og handlemåte

-Hvilke krav kan styret sette til investoren?


Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere