Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 27. april 2016

Tid: 17.45 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben Tønsberg

Omstilling - Hvordan styre bedriften i urolige tider?


Styrets rolle og ansvar i omstillingsprosesser.
Erik Aasmundtveit er partner i Skagerak Consulting og jobber med HR, organisasjonsutvikling, lederutvikling, strategiprosesser og rekruttering. 


Hvilke grep kan styret ta for å jobbe strategisk og tenke langsiktig når vi ikke vet hvordan verden ser ut neste år?

Tom R. Gogstad er partner i Skagerak Consulting og jobber med rådgivning innen forretningsutvikling, strategi, markedsføring og rekruttering.  

4Human - fra hullkort til skytjenester
Bjørnar T Andersen har vært adm.dir i 4Human (tidl AD Gruppen) siden 2012 og har ledet selskapet, som nylig skiftet navn gjennom en stor omstilling.

Vestfold er foreløpig forskånet for de verste virkningene av kollapsen i oljesektoren, Bedriftene vil i fremtiden stå foran stadig raskere endringer i markedet, internasjonal konkurranse, delingsøkonomi, nye krav til miljøtiltak og skiftende globale trender. Omstillingsevne vil derfor være en av de viktigste nøkkelfaktorene for å overleve i morgendagens marked. Hvilket ansvar og rolle har styret for at omstillingsprosesser settes i gang og riktige prosessene blir gjennomført?

Dagsorden for møtet:

17.45    Registrering
18.00    Velkommen, ved Styrenettverket i Vestfold, representert ved adv             Lasse Jensen
18.00    Presentasjonsrunde
18.15    Innlegg 1 og 2: Omstilling - Hvordan styre bedriften i urolige tider?

19.00    Nettverkspause, mingling og enkel servering 

19.15    Innlegg 3: Omstilling i praksis: 4Human – fra hullkort til skytjenester.
19.55    Neste nettverkstreff - orientering

Meld deg på vårt nettverkstreff - trykk her

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere