Styrenettverket i Vestfold

Arrangement 5. april 2016

Tid: 19.00 – 20.00

Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Årsmøte i Styrenettverket i Vestfold avholdt.

Lasse Jensen ble valgt som som leder i foreningen, og

Jørn Kåre Reiersgård ble valgt som nestleder og kasserer.

Vedlagt følger protokoll som inkluderer innkalling, årsmelding, regnskap, revisors beretning og budsjett.

Filvedlegg

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere