Styrenettverket i Vestfold

Kontakt oss

 

Lasse Jensen (leder)   

tel. 909 39 571 lj@tendenadvokat.no

Jarle Krokeide  

tel. 918 50 436 jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no

Liv Vadum

vadum@online.no

Helge Olav Vivaas

helge.vivaas@semco.no

Liv Kristin Brunstad

liv.brunstad@gmail.com

Yasue Lee

post@rettshjelpsjuristen.no

Siv Karlsen

siv.karlsen@kpmg.no

Om styrenettverket

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005, og ble formalisert som en forening i 2009 av Econa, Tekna og Advokatforeningen.Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

Styrenettverket i Vestfold har definert hensikten til å:

  • Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
  • Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
  • Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold.

Styrenettverket på LinkedIn

 

 

 

Sponsorer

Initiativtakere